Wypłata „czternastki” już w sierpniu i bez wniosku

25 sierpnia ZUS rozpocznie wypłatę 14. emerytury. Świadczenie otrzyma 9 mln osób, w tym 8,1 mln klientów ZUS. Czternasta emerytura będzie wypłacona z urzędu, dlatego nie trzeba o nią wnioskować, ani składać jakichkolwiek dokumentów.

Wypłata czternastej emerytury w bieżącym roku została zagwarantowana ustawowo. To kolejne w tym roku dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Trafi do 9 mln emerytów, rencistów i innych osób pobierających świadczenia długoterminowe, w tym 8,1 mln z ZUS.
– andbdquo;Czternastaandrdquo; przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale także osobom pobierającym renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidzkie, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim.
Prawo do świadczenia podstawowego, takiego jak emerytura czy renta, będzie badane na 24 sierpnia, czyli dzień poprzedzający pierwsze wypłaty.
W pełnej wysokości andbdquo;czternastkaandrdquo; dla 7,7 mln osób

Czternasta emerytura w pełnej wysokości wyniesie 1338,44 zł brutto, natomiast andbdquo;na rękęandrdquo; – 1217,98 zł. Zwolniona jest z podatku dochodowego, a pobrana z niej zostanie jedynie składka zdrowotna.
W pełnej wysokości andbdquo;czternastkęandrdquo; otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. W przypadku osób ze świadczeniem o wysokości powyżej 2900 zł czternastka będzie zmniejszana zgodnie z zasadą andbdquo;złotówka za złotówkęandrdquo;, jednak minimalna wysokość andbdquo;czternastkiandrdquo; uprawniająca do otrzymania świadczenia wyniesie 50 zł. Zatem na andbdquo;czternastkęandrdquo; mogą liczyć osoby, których emerytura czy renta nie przekracza 4188,44 zł.

Terminy wypłat andbdquo;czternastekandrdquo;
W ZUS terminy wypłaty tego świadczenia przypadną w dniu 25. sierpnia oraz 1, 5, 6, 10, 15 i 20 września. Natomiast w systemie mundurowym oraz w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku.
Świadczenie będzie wolne od potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie też wliczać się do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
Zgodnie z szacunkami w tym roku na czternastkę może zostać przeznaczone nawet około 11,4 mld zł, w tym 9,5 mld zł dla świadczeniobiorców ZUS.

Informacja prasowa ZUS