XXI Ogólnopolski Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłosiła kolejną, XXI już edycję Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. W dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłych latach zwycięzca został uhonorowany m.in. ciągnikiem. Uczestnicy mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a przede wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Rolnicy zainteresowani udziałem powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy i na stronie KRUS. Zgłoszenia przyjmowane są w Placówkach Terenowych KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2024 roku. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej. Zachęcamy do udziału w konkursie, którego organizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Honorowy patronat sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.