XXXIX sesja Rady Miasta w Myszkowie

Zapraszamy do śledzenia transmisji z obrad XXXIX sesji Rady Miasta w Myszkowie. Transmisja rozpocznie się 8 lipca br. o godz. 9:00 za pośrednictwem platformy esesja.tv. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Transmisja z obrad XXXIX sesji Rady Miasta w Myszkowie

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myszków na lata 2021-2032.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Myszkowa na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia andbdquo;Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowaandrdquo;.
6. Zamknięcie obrad sesji.