Zabytki budują poczucie przynależności do wspólnoty