Zagraniczna Misja Gospodarcza do Francji – zapraszamy do udziału!

Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Francji (Paryż – Lille), która odbędzie się w dniach 28 marca – 2 kwietnia 2022 r. W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z Francji i pogłębić swoją wiedzę o rynku francuskim.

Misja jest organizowana w ramach projektu andbdquo;Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowaniaandrdquo; współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dla kogo?
Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, które:

ziałają w branżach związanych z zieloną gospodarką, a w szczególności – odnawialnymi źródłami energii, czystą technologią, gospodarką odpadami i recyklingiem, a także z przemysłami wschodzącymi;
posiadają w ofercie innowacyjne produkty i usługi;
poszukują innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu;
poszukują nowych rynków zbytu.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twój profil działalności związany jest z wyżej wymienionymi branżami, skontaktuj się z nami, każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie!

Co w ramach Misji?

Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
Zapewnienie spotkań B2B oraz B2G – spotkania z potencjalnymi kontrahentami z Francji, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz podmiotami działającymi w wyżej wymienionych branżach.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Wszystkie szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo tutaj.

Termin składania dokumentów: 21.02.2022 r. godz. 10.00.

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Kontakt do organizatora:
Wydział Współpracy Zagranicznej
internacjonalizacja@fgsa.pl
tel. +48 327 233 110
kom. +48 511 000 209