Zajęcia terenowe Jednostki Strzeleckiej między Gaikami a Magurką Wilkowicką