Zakończyły się bezpłatne szkolenia dla seniorów

Przez kilka miesięcy, do końca marca seniorzy z Piły i okolic w wieku powyżej 60 lat mieli możliwość uczestniczyć w szkoleniach w zakresie opieki nad osobami starszymi oraz w zakresie nowoczesnych technologii.  Uczestnicy szkolenia „Senior opiekunem osoby starszej” nabyli wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące opieki nad osobą starszą potrzebującą opieki, tj. techniki opieki nad osobą leżącą, monitorowanie podstawowych parametrów życiowych, pomoc w przemieszczaniu się, czy podawaniu posiłków. Uczestnicy, którzy szkolili się z zakresie nowoczesnych technologii (szkolenie „e-Senior) zdobyli wiedzę dotyczącą samodzielnego korzystania z komputera/tabletu/komórki. Nauczyli się jak korzystać z e-administracji, komunikatorów społecznościowych, płatności elektronicznych, z usług: e-recepta, e-pacjent, zakupy online. Poznali zasady bezpieczeństwa w sieci internetowej oraz jak korzystać z Internetu przy wyszukiwaniu informacji.  W szkoleniach wzięło udział łącznie 100 osób: 70 osób uczestniczyło w zajęciach „e-Senior”, 30 osób uczestniczyło w zajęciach „Senior opiekunem osoby starszej”.  Zadanie pn. „Organizacja i prowadzenie zajęć/aktywności w Pilskim Instytucie Integracji i Edukacji w zakresie aktywizacji zawodowej seniorów” jest elementem projektu pn. „Miasto Piła z nową energią!”.  Projekt finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.