Zaproszenie na konferencję

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie zaprasza na konferencję andbdquo;Przedsiębiorczość społeczna szansą na rozwój lokalnyandrdquo;, która zainauguruje działalność Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem konferencji jest popularyzacja idei ekonomii społecznej jako: nowej i aktywnej formuły uczestnictwa lokalnego, istotnego elementu polityki wzrostu zatrudnienia poprzez wypełnianie przestrzeni lokalnej w sferze usług społecznych oraz umożliwienie zatrudnienia grup szczególnie zagrożonych na rynku pracy i istotnego instrumentu procesu integracji społecznej. Ponadto wydarzenie to ma na celu promowanie korzyści, jakie samorządom daje współpraca z podmiotami ekonomii społecznej, a także zachęcenie władz lokalnych do współtworzenia regionalnego systemu wsparcia przedsiębiorczości społecznej.

Głównymi adresatami konferencji są: prezydenci, starostowie; burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący i członkowie rad powiatów, miast i gmin, pracownicy starostw powiatowych, urzędów miast i gmin, a także przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych.

Konferencja odbędzie się 29 stycznia 2013 r. w Częstochowie, przy ul. Wały Dwernickiego 117/121 w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych oraz potwierdzenie uczestnictwa do 25.01.2013 r. na adres: jowes@arr.czestochowa.pl lub tel. 34/325-71-42.

Program konferencji.

Więcej informacji o JOWES.