Zgoda Starosty Jasielskiego na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu w ciągu ulicy Krajowickiej w m. Jasło”

W dniu 1 marca br.,  Adam Pawluś – Starosta Jasielski wydał decyzję ZRID Burmistrzowi Miasta Jasła na realizację inwestycji pn.: „Rozbudowa mostu w ciągu ulicy Krajowickiej w m. Jasło”.

Planowana rozbudowa obiektu mostowego zlokalizowana jest w ciągu drogi publicznej…