Zmiana organizacji ruchu na Nieradzie

W związku z realizacją zadania pod nazwą andbdquo;Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 w m. Myszków (Nierada) km 0+043,57 do km 0+537,00 łącznie z robotami na przepuście i przebudową mostuandrdquo; firma P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika jako generalny wykonawca zadania informuję o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu.
Ze względu na kompleksową przebudowę drogi i obiektu mostowego na rzece Warta, gdzie prace wymagają całkowitego rozebrania obiektu mostowego oraz konstrukcji drogi na całej jej szerokości, na okres ich wykonywania przejazd w/w drogą oraz przez most będzie niemożliwy.
Z ruchu zostanie wyłączony obszar od skrzyżowania z DW 791 ul. Zawiercka (obwodnica Myszkowa) w kierunku miejscowości Kopaniny.
Objazd odbywać się bedzie przez ulice Zacisze-Nadrzeczna-Włodowska-Nierada. Główny objazd zamkniętego odcinka drogi odbywał się będzie drogą wojewódzką nr 791 oraz drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie powiatu myszkowskiego oraz powiatu zawierciańskiego.
Tymczasowa organizacja ruchu potrwa od 3 marca 2020 r. do listopada 2020 r.