Zmiana organizacji ruchu na ulicy Dobrej

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” – wykonawca inwestycji budowy drogi w ulicy Dobrej informuje, że od dnia 6 maja zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w ciągu w/w drogi.
Na czas budowy drogi, ulica Dobra zostanie wyłączona z ruchu pojazdów. Zakaz poruszania się tą drogą nie będzie dotyczył jedynie pojazdów budowy, służb miejskich oraz mieszkańców tej ulicy.
Budowa drogi w ulicy Dobrej będzie realizowania w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja dróg o nawierzchniach gruntowych i utwardzonych na terenie miasta Myszkowa”. Planowany termin zakończenia prac to grudzień 2019 roku.