Zmiana organizacji ruchu na ulicy Nierada

W związku z rozpoczęciem budowy drogi w ulicy Nierada, zostaje wprowadzony projekt czasowej zmiany organizacji ruchu.
Od 4 grudnia br. od godz. 11:00, odcinek ulicy Nierada od skrzyżowania z drogą powiatową nr DP 1715S do skrzyżowania z ul. Włodowską zostanie zamknięty. Objazd zostanie poprowadzony drogami gminnymi tj. ul. Nadrzeczną oraz ul. Zacisze.
Budowa drogi w ulicy Nierada jest realizowana w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków dróg gminnych”.