Zmieniony wyrok w procesie byłego dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej. „Sąd podzielił wiele naszych zarzutów co do sposobu prowadzenia śledztwa”