ZUS: na Śląsku pracuje blisko 100 tys. cudzoziemców