Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego – włodarze podpisali listy intencyjne

12 września br. Burmistrz Miasta Myszkowa Włodzimierz Żak uczestniczył w spotkaniu włodarzy gmin i powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.
Na spotkaniu włodarze podpisali listy intencyjne w sprawie utworzenia Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Ślaskiego. Podstawowe cele działalności związku to upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, ochrona wspólnych interesów członków Związku oraz współdziałanie na rzecz efektywnego wykorzystania środków unijnych w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Kolejnym krokiem będzie podjęcie uchwał Rad Gmin/Miast/Powiatów w sprawie utworzenia Stowarzyszenia.