Zwracajmy uwagę na ptaki podczas remontów

W związku z trwającym okresem lęgowym ptaków oraz licznymi interwencjami mieszkańców województwa, prosimy spółdzielnie, administratorów oraz zarządców budynków funkcjonujących na terenie naszego miasta o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób realizacji inwestycji remontowych budynków.

W załączniku pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w powyższej sprawie.