Brodnica

Brodnica

Informacje z Brodnicy i okolic


Aktualności

Program Czyste Powietrze – spotkanie informacyjne

Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne na temat zasad udzielania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, z uwzględnieniem najnowszych zmian w programie, które weszły w życie od dnia 22.04.2024 r. oraz od dnia 14.06.2024 r….

Informacja w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Brodnica

Na podstawie Zarządzenia Nr 59/2024 Wójta Gminy Brodnica z dnia 17 czerwca 2024r. w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Brodnica zmienia się termin zebrania wiejskiego wyborczego sołectwa Karbowo 3 na dzień 12 lipca 2024r. (piętek) na godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Karbowie….

Obowiązek umieszczenia numeru porządkowego na budynku

Wójt Gminy Brodnica przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązku umieszczenia numeru porządkowego na budynku w widocznym miejscu tj. na ścianie frontowej albo na ogrodzeniu w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. Obowiązek ten wynika z przepisu art. 47b ust. 1 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U z 2023r. ust. 1752 ze zm.). Umieszczenie numeru pozwali na szybkie zlokalizowanie adresu służbom ratunkowym i porządkowym….

Kampania Fundacji Powszechnego czytania promowana w bibliotekach Gminy Brodnica

Nasze biblioteki w Szczuce i w Szabdzie promują akcje, które stawiają sobie za cel podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce. Dlatego chcieliśmy poinformować naszych czytelników, że Fundacja Powszechnego Czytania i wydawnictwo Tatarak uruchomiły projekt, w którym zachęcają mężczyzn do czytania dzieciom. Jest to kampania społeczna #TataTeżCzyta2024….

Wycieczka przedszkolaków z Gortatowa do „wioski mydlarskiej”

Dnia 11 czerwca 2024r. dzieci z oddziałów przedszkolnych z Gortatowa wybrały się na wycieczkę do „wioski mydlarskiej” znajdującej się w miejscowości Fiałki. Przedszkolaki poznały proces powstawania mydła glicerynowego….

Sukces Uczniów Szkół Gminy Brodnica w IV Powiatowym Konkursie Historycznym

21 maja br. w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy im. Polskich Olimpijczyków odbył się IV Powiatowy Konkurs Historyczny pod Patronatem Starosty Brodnickiego….

Przeszukanie terenu z użyciem przeszkolonych psów

W związku ze stwierdzeniem na terenie powiatu brodnickiego obecności materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika padłego na terenie powiatu brodnickiego.Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 15.06.-16.06.2024 r. odbędzie się przeszukanie terenu z użyciem przeszkolonych psów zgodnie z załączoną mapą w celu znalezienia zwłok padłych dzików….

Moc atrakcji na Mazurach

W dniu 7 czerwca br. uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce wyruszyli na wycieczkę na Mazury. …

Za nami sesja absolutoryjna

We wtorek 11 czerwca, podczas III Sesji Rady Gminy Brodnica radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu Wójtowi Gminy Brodnica Adamowi Zalewskiemu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok….

XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom

Z okazji XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w piątek 7 czerwca pracownik Filii Bibliotecznej w Szabdzie odwiedził dzieci z Oddziałów Przedszkolnych w Gminie Brodnica….

Finaliści ogólnopolskiego konkursu

Joanna Berent, Martyna Szymańska, Zofia Brzezińska i Mikołaj Drumiński zostali finalistami ogólnopolskiego konkursu „Wyrok na ziemiaństwo – 80 lat od komunistycznej reformy rolnej”, organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Fundację im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie. …

Wiosenne wyjazdy uczniów ze Szczuki

Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej w Szczuce odwiedzili Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas wycieczki uczestniczyli w warsztatach dotyczących ziołolecznictwa, poznali nazwy najpopularniejszych ziół rosnących na naszych łąkach oraz dowiedzieli się, jakie właściwości lecznicze posiadają…

Wyjazdy dzieci z Cieląt i Gortatowa

W środę, 5 czerwca 2024r. odbyła się wycieczka dzieci z Cieląt do zagrody edukacyjnej HolaAlpaca w Okalewie. Dzieci miały okazję poznać niezwykły świat alpak. Zyzio, Dante i Stefan wspaniale przyjęli naszych uczniów i przedszkolaków….

Wycieczka do Małego Leźna

W dniach 5 i 6 czerwca 2024 r. uczniowie klas I – V z Gortatowa i Szczuki odwiedzili gospodarstwo agroturystyczne w Małym Leźnie. Była to wycieczka edukacyjna w ramach „Programu dla szkół” realizowana na zlecenie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa….

XXIII Gminny Konkurs Recytatorski,,Poeci dziecięcej radości”

Dnia 04.06.2024 roku w Szkole Podstawowej im. Królewny Anny Wazówny w Gorczenicy odbył się XXIII Gminny Konkurs Recytatorski,,Poeci Dziecięcej Radości” pod hasłem,,Rodzina, ach rodzina” przeznaczony dla uczniów klas I-III szkół podstawowych gminy Brodnica….

Podpisanie umowy na przebudowę dróg na osiedlu w Karbowie

W piątek 7 czerwca 2024 r. Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski podpisał umowę z panem Krzysztofem Gółkowskim, reprezentującym firmę Budownictwo Ogólne – Usługi Gółkowski Krzysztof z siedzibą w Kominach, na wykonanie inwestycji pn.: „Przebudowa i modernizacja dróg na osiedlu mieszkaniowym w Karbowie” w formule zaprojektuj i wybuduj….