Czy gminy sięgną po podatek od deszczu? Kogo obejmie opłata?

Coraz trudniejsza sytuacja samorządów skłania ich do sięgania po różne możliwości naliczania opłat od mieszkańców. Jedną z takich danin jest podatek od deszczu. Z czego wynika i kogo dotyczy?

Opłata od zmniejszania retencji terenowej – kogo obejmuje?

Podatek od deszczu dotyczy właścicieli nieruchomości, których wielkość przekracza 3500 metrów kwadratowych. Prawidłowym określeniem jest opłata od zmniejszania retencji terenowej. Została ona wprowadzona w 2018 roku i ma stanowić daninę na rzecz Skarbu Państwa, służącą finansowaniu walki z suszą. Innym jej celem jest pokrycie kosztów zmagania się z problemem zbyt niskiego poziomu wód gruntowych. Celem dodatkowym jest zachęcanie firm do zmniejszenia procentażu zabetonowanych działek. Jest to ściśle powiązane z wysokością opłat. Pieniądze uzyskane w ten sposób będą wpływać głównie do Zarządu Wód Polskich, a po części do budżetu poszczególnych gmin. Dotychczas nie istniały dostatecznie precyzyjne przepisy, które by wymusiły na gminach pobieranie opłat. Rok 2023 może przynieść zmiany w przepisach, które zmobilizują gminy do skuteczniejszej ściągalności należności. 

Nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 objęte przepisami

Grupą docelową podatku od deszczu są głównie właściciele sklepów wielkopowierzchniowych, hal, fabryk, magazynów, zakładów produkcyjnych czy wielkopowierzchniowych parkingów. Opłata jest naliczana na podstawie art. 269 ust. 1 Prawa Wodnego. Dotyczy ona „zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej”. Jak wysokie podatki mogą objąć przedsiębiorców? Opłata od deszczu to wydatek rzędu od 0,1 do 1 zł za każdy metr kwadratowy nieruchomości. Celem jest skłonienie właścicieli gruntów do tworzenia systemów retencyjnych lub przynajmniej ograniczenia betonowania powierzchni w znacznym stopniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *