, że były to specjalnie trenowane i cenione gołębie bojowe. Tyson zamierzał wykorzystać te gołębie do treningu i ich wykorzystania podczas pokazów lotniczych.