zheimer’s Disease Assessment Scale – Cognitive subscale (ADAS-Cog). Wyniki pokazały, że 33% pacjentów, którzy przeszli zawał, miało zaburzenia uwagi.