Ekologia

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia o ciągłości inwestycji na Odrze
Ekologia

Ministerstwo Infrastruktury zapewnia o ciągłości inwestycji na Odrze

Na przestrzeni kilku ostatnich lat były prowadzone dyskusje pomiędzy polskim a niemieckim rządem w kwestii rozbudowy infrastruktury wodnej na Odrze. Pomysł ten niespodziewanie zyskał aprobatę przedsiębiorców niemieckich.  Ekolodzy niemieccy zgłaszają zastrzeżenia  Dotychczas niemieccy ekolodzy zgłaszali swoje zastrzeżenia, co wielu postrzegało jako metodę niemieckiego rządu na zignorowanie tematu. Zdaniem Izby Łaby i Odry, opowiadającej się za przedsięwzięciem, ważna jest realizacja porozumienia dotyczącego modernizacji Odry granicznej oraz wykorzystania żeglugi śródlądowej. Nowe śluzy, zapory i poldery na Odrze Działania, które już teraz docenia strona niemiecka, to budowa zapór, śluz i polderów, mających przeciwpowodziowe zastosowanie. Wiceminister Infrastruktury M...
Nie wszystkie miasta stawiają na ekologiczną komunikację
Ekologia, Transport

Nie wszystkie miasta stawiają na ekologiczną komunikację

Wiele polskich miast skłania się ku ekologicznym sposobom zasilania komunikacji miejskiej. Jest to spowodowane nie tylko trendami ekologicznymi, ale także ekonomicznymi – ze względu na ciągle rosnące ceny paliwa. W tych zmianach przoduje Zielona Góra. Może się pochwalić aż 65% obecnością autobusów elektrycznych w całej flocie. Autobusy elektryczne zeroemisyjne można znaleźć także w Warszawie czy w Krakowie. Nierówny poziom elektryfikacji w skali kraju Gdy jedne miasta intensywnie prowadzą do elektryfikacji przynajmniej części swoich taborów, inne, nawet te duże, często za nimi nie nadążają. Wrocław, Bydgoszcz, Olsztyn czy Białystok wciąż nie mogą pochwalić się ani jednym tego typu pojazdem. Wiele może się jednak w najbliższym czasie w tej sprawie zmienić. W przypadku Bydgoszczy nato...
Lasy Państwowe wykupują grunty pod nowe nasadzenia
Ekologia

Lasy Państwowe wykupują grunty pod nowe nasadzenia

Lasy Państwowe w ostatnich latach intensywnie przygotowują tereny pod zalesienie, czego efektem jest stale powiększająca się liczba terenów leśnych w Polsce. Jest to rezultat kampanii polegającej na skupowaniu gruntów pod tworzenie nowych lasów. Założenia powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku regulującego zasady powiększania zasobów leśnych. Wyznacza ona zasady, na jakich osoby prywatne mogą sprzedać Lasom Państwowym grunty pod zalesienie czy też lasy.  Od czego zależy wycena gruntu? Jeśli chodzi o kwestie wyceny gruntu, który ma zostać odsprzedany, to wpływ na to ma wiele aspektów, w tym powierzchnia, kształt działki, jej położenie oraz porastające ją gatunki drzew. Ważnym elementem w procesie zakupowym będzie przynależność ...
Zielone światło dla fotowoltaiki na blokach mieszkalnych
Ekologia

Zielone światło dla fotowoltaiki na blokach mieszkalnych

Jeszcze do niedawna wszelkie metody prywatnego korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE) kojarzyły się głównie z domami jednorodzinnymi. Idąca naprzód technologia pozwala na stosowanie tego typu rozwiązań także w przypadku domów wielorodzinnych i bloków mieszkalnych. Mikroinstalacje OZE szansą na niższe rachunki w blokach Ustanowienie instytucji prosumenta lokatorskiego pozwoli na ułatwienie w budowie mikroinstalacji OZE w budynkach wielorodzinnych oraz uzyskiwanie z tego tytułu należytych profitów. Dotychczas było to zawarte w prawie jednorodzinnym. Zarówno mieszkańcy, jak i zarządy wspólnoty będą mogły składać wnioski o przyznanie statusu prosumenta. Jest to niezbędny krok, aby można z uzyskanych nadwyżek wytworzonej energii pozyskiwać środki finansowe wpływające bezpośrednio na ws...