Technologia

Aplikacja rządowa e-Płatności na smartfonach 9,5 miliona osób
Technologia

Aplikacja rządowa e-Płatności na smartfonach 9,5 miliona osób

Rząd uruchamia platformę e-Płatności, dzięki którym będzie można łatwo uiścić różne podatki i opłaty. To znaczące ułatwienie dla mieszkańców, którzy chcą szybko uregulować, na przykład, rachunek za odbiór odpadów. Coraz więcej jednostek publicznych i administracyjnych, które pobierają różnego typu opłaty, ma możliwość dołączenia do nowej platformy. Może to znacząco wpłynąć na usprawnienie procesu uiszczania opłat pomiędzy obywatelem a gminą, miastem czy państwem. mObywatel ułatwieniem w płatnościach podatków i opłat Aktualnie mieszkańcy mogą uiszczać opłaty za pośrednictwem systemu mObywatel. Tą drogą można wpłacać: podatek od nieruchomości, opłaty za wywóz śmieci oraz podatek za najem lub dzierżawę gruntów Skarbu Państwa. Na uwagę zasługuje pełna wygoda i szybkość tej metody regulo...