Transport

Nie wszystkie miasta stawiają na ekologiczną komunikację
Ekologia, Transport

Nie wszystkie miasta stawiają na ekologiczną komunikację

Wiele polskich miast skłania się ku ekologicznym sposobom zasilania komunikacji miejskiej. Jest to spowodowane nie tylko trendami ekologicznymi, ale także ekonomicznymi – ze względu na ciągle rosnące ceny paliwa. W tych zmianach przoduje Zielona Góra. Może się pochwalić aż 65% obecnością autobusów elektrycznych w całej flocie. Autobusy elektryczne zeroemisyjne można znaleźć także w Warszawie czy w Krakowie. Nierówny poziom elektryfikacji w skali kraju Gdy jedne miasta intensywnie prowadzą do elektryfikacji przynajmniej części swoich taborów, inne, nawet te duże, często za nimi nie nadążają. Wrocław, Bydgoszcz, Olsztyn czy Białystok wciąż nie mogą pochwalić się ani jednym tego typu pojazdem. Wiele może się jednak w najbliższym czasie w tej sprawie zmienić. W przypadku Bydgoszczy nato...
Plany rozwoju polskich dróg wodnych na najbliższe lata
Transport

Plany rozwoju polskich dróg wodnych na najbliższe lata

Jesienią 2022 roku odbył się panel dyskusyjny „Przyszłość żeglugi śródlądowej a racjonalna gospodarka wodna”. Jakie wnioski płyną ze spotkania? Zgodnie z ustaleniami, do roku 2030 planowane jest skierowanie około 1/3 towarów transportowanych dotychczas drogą lądową (dotyczy to ładunków pokonujących więcej niż 300 km) na drogi wodne lub kolejowe. Plany są jeszcze ambitniejsze i dalekosiężne – szacuje się, że do 2050 roku zmiany mają objąć połowę przewożonych ładunków.  Na szali straty i zyski  Myśląc o tego typu inwestycjach, należy brać przede wszystkim skutki w perspektywie bardzo wielu lat. O ile koszty mogą przewyższać bezpośrednie zyski, to zwrot z inwestycji będzie dopiero po kilku dziesięcioleciach. Inwestycje związane ze śródlądowymi drogami wodnymi szacuje się na kwoty bez proble...