Zdrowie

Nowoczesny sprzęt dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy
Zdrowie

Nowoczesny sprzęt dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy

Centrum Onkologii w Bydgoszczy zdecydowało się na zakup specjalistycznego sprzętu do radioterapii pacjentów onkologicznych. Akcelator MR to pierwsze w Polsce i czwarty w Europie tego typu urządzenie.  Akcelator MR nadzieją dla chorych Dotychczasowy problem w diagnozowaniu i leczeniu chorób nowotworowych wynika w dużej mierze z tego, że dotknięte procesem nowotworowym tkanki miękkie nie różnią się budową od zdrowych. Mają natomiast odmienne cechy fizjologiczne. Naukowcy i lekarze mają nadzieję, że zastosowanie techniki MR wpłynie na znacznie bardziej precyzyjne ogniskowanie promieniowania, jakim poddawane są zmiany. Dużą korzyścią dla pacjentów ma być skrócenie okresu radioterapii.
Profilaktyka zdrowotna w czasie inflacji
Zdrowie

Profilaktyka zdrowotna w czasie inflacji

Nie jest tajemnicą, że sektor ochrony zdrowia boryka się z licznymi problemami, w szczególności tymi natury finansowej. W ciągu kilku ostatnich lat najbardziej ucierpiał segment profilaktyki. Widać to szczególnie po liczbie programów polityki zdrowotnej, zgłaszanych do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Podczas gdy w 2017 roku było to 401 spraw, o tyle w 2021 roku już tylko 124. Co gorsza, w 2022 liczba ta zmalała do 86.  Samorządy ze zbyt małymi środkami na profilaktykę zdrowotną Sytuacja ta może negatywnie wpłynąć na zdrowie i dobrostan pacjentów. Pozorne oszczędności na badaniach profilaktycznych mogą potem wielokrotnie się zemścić na konieczności przeprowadzania inwazyjnych i drogich operacji. Brak odpowiednio dużych środków na profilaktykę to jedna z ofiar niższych ...