Lasy Państwowe wykupują grunty pod nowe nasadzenia

Lasy Państwowe w ostatnich latach intensywnie przygotowują tereny pod zalesienie, czego efektem jest stale powiększająca się liczba terenów leśnych w Polsce. Jest to rezultat kampanii polegającej na skupowaniu gruntów pod tworzenie nowych lasów. Założenia powstały zgodnie z Zarządzeniem nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 30 grudnia 2021 roku regulującego zasady powiększania zasobów leśnych. Wyznacza ona zasady, na jakich osoby prywatne mogą sprzedać Lasom Państwowym grunty pod zalesienie czy też lasy. 

Od czego zależy wycena gruntu?

Jeśli chodzi o kwestie wyceny gruntu, który ma zostać odsprzedany, to wpływ na to ma wiele aspektów, w tym powierzchnia, kształt działki, jej położenie oraz porastające ją gatunki drzew. Ważnym elementem w procesie zakupowym będzie przynależność danego obszaru do danego nadleśnictwa. Las, który nadaje się do sprzedaży, powinien być oznaczony jako grunt leśny. Nadleśnictwo lubelskie już rozpoczęło skupowanie gruntów, nabywając ponad 79 ha. Plan zakłada, że do 2050 roku Lasy Państwowe zwiększą swój areał aż o 33%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *