Bezpieczny Kredyt 2% – najważniejsze informacje

Kto jest uprawniony do skorzystania z kredytu o niskim oprocentowaniu 2%?

Do uzyskania korzystnego kredytu o niskim oprocentowaniu 2% uprawniona jest osoba, która nie ukończyła 45 lat, nie posiada i nie posiadała uprzednio praw do mieszkania, domu czy spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Gdy mamy do czynienia z małżeństwem lub rodzicami mającymi wspólne dziecko, co najmniej jeden z partnerów musi spełniać wymóg wieku.

Jak dużo można pożyczyć?

Maksymalna kwota, jaką jedna osoba może uzyskać na podstawie kredytu, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców mających wspólne dziecko kwota ta wzrasta do 600 tys. zł. Kredyt ten może być wykorzystany zarówno na nabywanie mieszkań z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie występuje ograniczenie cen za 1 m2 mieszkania.

Czy moja zdolność kredytowa jest wystarczająca?

Ocenę zdolności kredytowej przeprowadza instytucja udzielająca kredytu. Jeśli spełnisz kryteria ustawowe i zostaną one pozytywnie zweryfikowane, decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank.

Czym jest dopłata?

Dopłata do rat kredytu hipotecznego jest różnicą pomiędzy ustaloną stałą stopą bazującą na średnim oprocentowaniu kredytów o stałej stopie w instytucjach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu na poziomie 2%. Dopłata ta będzie przysługiwać przez okres 10 lat.

Jakie kryteria muszą być spełnione, by otrzymać kredyt o niskim oprocentowaniu 2%?

Zainteresowany kredytem powinien spełniać następujące warunki:

  • posiadać zdolność kredytową odpowiadającą kwocie kredytu, którą chce uzyskać;
  • nie być właścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego przed dniem udzielania kredytu;
  • nie mieć przysługujących praw spółdzielczych do mieszkania lub domu jednorodzinnego;
  • nie przekraczać 45. roku życia w dniu udzielenia kredytu.

Program jest przeznaczony dla osób, które planują zakupić mieszkanie lub dom jednorodzinny, lub zbudować dom, aby zaspokoić własne potrzeby mieszkaniowe. W przypadku wynajęcia takiego mieszkania podczas korzystania z dopłat do rat niskoprocentowego kredytu, dopłaty wygasają ostatnim dniem miesiąca, w którym nastąpiło to zdarzenie, a kwoty dopłat otrzymane po tym dniu są podlegają zwrotowi do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Projekt ustawy nie przewiduje jednak obowiązku zwrotu już wypłaconych dopłat po okresie ich przysługiwania (po upływie 10 lat), a decyzja o wynajęciu mieszkania pozostaje w gestii kredytobiorcy.

Jaka jest stopa procentowa kredytu?

Podczas okresu dopłat (pierwsze 10 lat spłaty kredytu), oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy wyniesie 2%, powiększone o marżę i prowizję (jeśli bank taką pobiera).

Czy przewidziane są limity przyznawanych kredytów w ciągu roku?

W zależności od dostępnych środków na dopłaty, rząd będzie w stanie finansować rocznie od 30 do 40 tys. kredytów. Planowane wydatki zaczną pojawiać się od 2024 r. i będą wzrastać aż do 2027 r. Przewiduje się, że roczne wydatki wyniosą od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym okresie będą one systematycznie maleć. Oszacowano, że to zabezpieczy potrzeby większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *