Finanse

Bezpieczny Kredyt 2% – najważniejsze informacje
Finanse

Bezpieczny Kredyt 2% – najważniejsze informacje

Kto jest uprawniony do skorzystania z kredytu o niskim oprocentowaniu 2%? Do uzyskania korzystnego kredytu o niskim oprocentowaniu 2% uprawniona jest osoba, która nie ukończyła 45 lat, nie posiada i nie posiadała uprzednio praw do mieszkania, domu czy spółdzielczego prawa do lokalu lub domu. Gdy mamy do czynienia z małżeństwem lub rodzicami mającymi wspólne dziecko, co najmniej jeden z partnerów musi spełniać wymóg wieku. Jak dużo można pożyczyć? Maksymalna kwota, jaką jedna osoba może uzyskać na podstawie kredytu, wynosi 500 tys. zł. W przypadku małżeństwa lub rodziców mających wspólne dziecko kwota ta wzrasta do 600 tys. zł. Kredyt ten może być wykorzystany zarówno na nabywanie mieszkań z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. W programie nie występuje ograniczenie cen za 1 m2 mies...