Inwestycje

Rozbudowa PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni
Inwestycje

Rozbudowa PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni

Rozbudowa PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni obejmie modernizację już istniejących obiektów oraz powstanie całkiem nowych. Przedsiębiorstwo znajdujące się w Porcie Gdynia świadczy usługi polegające na modernizacji, budowie i remontach okrętów wojennych na rzecz jednostek państwowych.  Koniec trudnych lat stoczni Na przestrzeni ostatnich dwóch dekad borykała się z trudnościami finansowymi, które zaowocowały ogłoszeniem upadłości w 2009 roku i wyprzedażą części należących do niej gruntów do 2021 roku. Obecnie prezes PGZ Stoczni Wojennej, Paweł Lulewicz, deklaruje chęć rozbudowy obiektu. Inicjatywa obejmuje powstanie nowych budynków w ramach Programu „Miecznik”. Realizację projektu poprzedza proces pozyskiwania pozwoleń, liczne analizy i dyskusje. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, to w 2...
Wyburzenia w centrach miast jako sposób na pozyskanie gruntów pod inwestycje
Inwestycje

Wyburzenia w centrach miast jako sposób na pozyskanie gruntów pod inwestycje

Choć w przestrzeni znajduje się wiele budynków użyteczności publicznej i komercyjnej, nie oznacza to, że wszystkie są traktowane jako zabytki. Wiele z nich ma charakter typowo komercyjny, nieniosący ze sobą wartości historycznej czy kulturowej. Stąd też w dużej mierze od właścicieli nieruchomości zależy ich dalszy los. Miejsca w centrach miast nie przybywa, dlatego inwestorzy bacznie przyglądają się dawno zagospodarowanym działkom w nadziei, że po ich odkupieniu będą mogli zwolnić przestrzeń na nowe obiekty. Widmo buldożera Dotychczas zrealizowano (lub są w planach) wyburzenia obiektów takich jak Galeria Plaza w Krakowie, biurowce Philipsa w Łodzi czy Atrium International w Warszawie. Wysokie ceny gruntów, brak miejsca pod budowę nowych obiektów, niska efektywność energetyczna stary...
Przetarg na przebudowę 13 ulic w sercu Kielc
Inwestycje

Przetarg na przebudowę 13 ulic w sercu Kielc

Jak donosi Jarosław Skrzydło, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, niedawno zakończono przyjmowanie zgłoszeń do przetargu.  Do przebudowy 13 kieleckich ulic Trwa weryfikacja ofert, która ma na celu wyłonienie wykonawcy robót przeprowadzonych na ulicach: Paderewskiego, Równą, Złotą, Żeromskiego, Głowackiego, Nowy Świat, Silniczną, bp. Kaczmarka, Solną, Panoramiczną, Seminaryjską, Śniadeckich i al. IX Wieków Kielc. Roboty mają się skupiać głównie na wymianie nawierzchni wszystkich podanych ulic, a w wybranych miejscach także na modernizacji oświetlenia ulicznego. Jeśli chodzi o sieci podziemne, w tym zakresie wymianie ulegną jedynie wpusty odprowadzające deszczówkę. Instalacje elektryczne i kanalizacyjne nie są brane pod uwagę.  Nowe nawierzchnie, drogi rowerowe i nasadzenia Popr...
Otwarcie Dworca Metropolitalnego w Lublinie przełożone
Inwestycje

Otwarcie Dworca Metropolitalnego w Lublinie przełożone

Na grudzień 2023 planowane jest, wielokrotnie przekładane i długo wyczekiwane, otwarcie Dworca Metropolitalnego. Termin ten jednak budzi pewne wątpliwości. Finalizacja prac jest kilkukrotnie przekładana. Wstępnie miało się udać do końca 2022 roku. Kolejną datą był maj 2023. Teraz wykonawca, firma Budimex, ogłosiła, że nie nastąpi to wcześniej niż końcówka 2023 roku. Jako powód takiego obrotu spraw wykonawca wskazuje błędy projektowe, trudności logistyczne związane najpierw z pandemią, a później wybuchem wojny na Ukrainie. Jako że terminy zawarte w umowie były wiążące, firma, aby uniknąć konsekwencji prawnych, kieruje wniosek o przedłużenie terminu dokończenia prac. Władze nie ustosunkowały się jednak do tej pory.  Błędy projektowe opóźniły inwestycję Inwestycja borykała się z licznymi...