Ministerstwo Infrastruktury zapewnia o ciągłości inwestycji na Odrze

Na przestrzeni kilku ostatnich lat były prowadzone dyskusje pomiędzy polskim a niemieckim rządem w kwestii rozbudowy infrastruktury wodnej na Odrze. Pomysł ten niespodziewanie zyskał aprobatę przedsiębiorców niemieckich. 

Ekolodzy niemieccy zgłaszają zastrzeżenia 

Dotychczas niemieccy ekolodzy zgłaszali swoje zastrzeżenia, co wielu postrzegało jako metodę niemieckiego rządu na zignorowanie tematu. Zdaniem Izby Łaby i Odry, opowiadającej się za przedsięwzięciem, ważna jest realizacja porozumienia dotyczącego modernizacji Odry granicznej oraz wykorzystania żeglugi śródlądowej.

Nowe śluzy, zapory i poldery na Odrze

Działania, które już teraz docenia strona niemiecka, to budowa zapór, śluz i polderów, mających przeciwpowodziowe zastosowanie. Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk gwarantuje, że rozpoczęta inwestycja z całą pewnością zostanie dokończona pomimo pojawiających się trudności. Inwestycję zleciło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a projekt nosi nazwę „Prace modernizacyjne w celu zapewnienia zimowego lodołamania”. Za roboty odpowiada Budimex. Przedsięwzięcie pochłonie 473 miliony złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *