Zielone światło dla fotowoltaiki na blokach mieszkalnych

Jeszcze do niedawna wszelkie metody prywatnego korzystania z odnawialnych źródeł energii (OZE) kojarzyły się głównie z domami jednorodzinnymi. Idąca naprzód technologia pozwala na stosowanie tego typu rozwiązań także w przypadku domów wielorodzinnych i bloków mieszkalnych.

Mikroinstalacje OZE szansą na niższe rachunki w blokach

Ustanowienie instytucji prosumenta lokatorskiego pozwoli na ułatwienie w budowie mikroinstalacji OZE w budynkach wielorodzinnych oraz uzyskiwanie z tego tytułu należytych profitów. Dotychczas było to zawarte w prawie jednorodzinnym. Zarówno mieszkańcy, jak i zarządy wspólnoty będą mogły składać wnioski o przyznanie statusu prosumenta. Jest to niezbędny krok, aby można z uzyskanych nadwyżek wytworzonej energii pozyskiwać środki finansowe wpływające bezpośrednio na wskazane konto. 

Jakie korzyści mogą uzyskać mieszkańcy budynków wielorodzinnych?

Dzięki zmianom mieszkańcy bloków mogą mieć zdecydowanie więcej korzyści związanych z produkcją prądu na własny użytek. W kontekście wysokich cen energii elektrycznej ma to niebagatelne znaczenie. Wszystko wskazuje na to, że niebawem właściciele i zarządcy obiektów będą mogli rozpocząć występowanie o uzyskanie wynagrodzenia za wytworzoną energię na wskazany rachunek bankowy. Proces będzie przebiegał dwuetapowo. Rozwiązanie to jest atrakcyjne w dobie proekologicznych postaw i drożejącego prądu. Panele fotowoltaiczne będą zlokalizowane na bloku, jednak ich moc nie może przekraczać mocy przyłączeniowej całego obiektu. Do całego procesu zaliczane będą zarówno te instalacje, które zostały wykonane jeszcze przed sfinalizowaniem przepisów, jak też i te, które dopiero w przyszłości zostaną do nich dołączone. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *